Børn i Aarhus Vineyard

Vi elsker børn

I Aarhus Vineyard er børn ikke bare påhæng, men en vigtig del af kirken! Derfor starter vi bl.a. alle gudstjenester med en børnelovsang og der er et helt særligt program for de små mennesker under gudstjensten.

Læs mere om vores børnekirke og aktiviteter for børn og familier nedenfor. Vil du høre mere eller komme i kontakt med dem der står for de forskellige aktiviteter for børn og familier, kan du udfylde en kontaktformular

Børnekirke

I Aarhus Vineyard tager vi børns åndelighed seriøst og vi tror på, at børn kender Gud og kan have en levende relation til Ham. I Børnekirken forsøger vi at styrke denne relation og børnenes kendskab til Gud gennem Bibelhistorier, lege, snak, bøn m.m. Vi ønsker at Børnekirken skal være et trygt sted, hvor man bliver set, får venner og kan være præcis som man er – set og kendt af Gud.

Vi har tre aldersgrupper, som du kan læse mere om nedenfor:
MINI kirke 2-3 årige
MIDI kirke 4-8 årige
MAXI kirke 9-13 årige

Det er vores præstelærling, Benedicte Busk Olsen, som er overordnet leder af børnekirken.

Mini

I MINI mødes de 2-3 årige børn, altid i følge med en voksen. Alle børn er med til gudstjenestens begyndelse, hvor vi begynder med familielovsang. De større børns børnekirke begynder efter lovsangen, men MINI venter med at gå igang til efter invitationer er blevet delt og den efterfølgende kaffepause er slut.

MINI-kirke holder til i det største børnekirkelokale, som ligger i umiddelbar forlængelse af cafeen. Man må gerne benytte cafeen og MINI-lokalet, hvis man har brug for at trække ud fra salen i løbet af første halvdel af gudstjenesten. Efter pausen (og under talen i salen) er der program i MINI. Der vil være en voksen som står for et kort program, som altid begynder med en goddag runde, hvor vi hilser på hinanden typisk efterfulgt af bibelhistorie, bøn, sang, leg og krea.

Det er Frederikke Overbeck Gredal, som er nøgleleder for MINI-kirke.

MIDI

Alle børn er med til første del af gudstjenesten til familielovsang. Herefter går MIDI-kirke, for 4-8 årige børn igang i dét lokale, som ligger til venstre for scenen. Forældre må gerne følge deres barn til MIDI og også blive, hvis barnet har behov for at have en forældre med.

Vi starter med en runde, hvor vi siger hej til hinanden, hvorefter programmet oftest består af leg, bibelhistorie/bibelundervisning, snak, bøn og krea.

Det er Benedicte Busk Normark Olsen, som er nøgleleder for MIDI kirke.

MAXI

Alle børn er med til første del af gudstjenesten til familielovsang. Herefter går MAXI-kirke for de 9-13 årige børn igang i MAXI-lokalet, som ligger i gangen mellem salen og cafeen.

Vi læser i Bibelen og snakker om, hvad det betyder og hvilken indflydelse, det har på vores liv. Derudover er der tid til sjov, leg og krea.

Det er Sally Nyberg Kornholt, som er leder af børnekirken og nøgleleder for MAXI kirke.

Barselsgruppe

Vi har også en barselsgruppe, for både mænd og kvinder i kirken, som går hjemme med deres baby.
Du kan enten skrive til Anne Walsøe på anne@vineyard.dk, for at få mere information, eller du kan blive en del af vores facebook-gruppe, hvor du kan se, hvornår vi mødes næste gang.

Go top