Praksis

Træning og sparring for netværksledere

Erfa-møder 2 gange hvert semester

Erfa er en forkortelse for erfaringsudveksling. Erfa-fællesskabet består af en mindre gruppe af ledere, som sparrer med hinanden om gruppernes trivsel og fremtid. Det kan bl.a. dreje sig om vision og vækst eller gruppedynamik og konflikthåndtering.

Erfa muliggør en dialog mellem netværksledere, der er med til at skabe rammer for, at den enkelte leder kan tænke over sin egen og gruppens videre udvikling. En vigtig del af lederskabet er også at være opmærksomme på at spotte og oplære nye ledere.

Netværksteamet inddeler netværkslederne i et Erfa-fællesskab og udpeger en Erfa-leder, som faciliterer møderne. Du kommer altid i samme Erfa-gruppe som din medleder, så I kan reflektere sammen.

Vi forventer, at alle Erfa-grupper mødes 2 gange pr. halvår. Vi mødes i forlængelse af opstart og ved slutningen af semesteret. Første Erfa-møde handler om at tale vision for grupperne, og på andet Erfa-møde er der fokus på at komme godt videre til næste semester.

Indhold på et erfa-møde:
Formål for mødet: 1) At lære hinanden at kende og fastlægge Erfa-fællesskabets formål 2) eller forberedelse til næste semester.
Rundesnak om hver gruppe: vision, muligheder og udfordringer.
Snak om 1) det at udfordre netværksgruppen til at tage ansvar i forhold til praktiske opgaver og potentielle ledere og 2) nye ledere og evt. nye grupper i det følgende semester.
Bøn for hinanden og grupperne.

Erfa-lederen melder tilbage til netværksteamet efter andet erfa-møde med hensyn til nye grupper og nye ledere dels for at sikre, at alle nye grupper bliver tilføjet til ‘netværksgruppekataloget’ og dels for at byde nye ledere velkomne og invitere dem til netværksrelaterede arrangementer.

Go top