Inspiration til lederskab

Vision

Hvorfor netværksgrupper?

Grundsten i vores forståelse
af netværksgrupper

Værdier

Hvad vil det sige at være leder?

Kerneværdier for ledelse
af netværksgrupper i
Aarhus Vineyard

Praksis

Spørgsmål…

Praktiske aspekter i ledelse af netværksgrupper + hands on redskaber til ledelse

Go top