Værdier

Kerneværdier for ledelse af netværksgrupper i Aarhus Vineyard

En netværksleder er kulturbærer

Som netværksleder er du med til at bære kulturen i Aarhus Vineyard, der er defineret af ‘de tre I’er’: inkluderet, inspireret og involveret. Vi vil inkludere andre mennesker i fællesskabet, lade os inspirere af en personlig Gud og involvere os i tjeneste for Gud og mennesker omkring os. Som ledere er vi med til at reproducere disse værdier med vores eksempel. Vi kan ikke give retning og vision og være kulturbærere i egen kraft, men vi følger Jesus og den måde han ledte på, og derigennem er vi et forbillede for andre.

Hvordan er jeg en inkluderende leder?

Jesus ledte en gruppe meget forskellige disciple ved at:
1. Være direkte og åben omkring sin vision: At Faderens vilje skulle ske på jorden og Hans rige bryde frem i menneskers liv.
2. Give mennesker frihed til at gå eller holde en vis distance, indtil de var klar til at tage et skridt hen imod Gud og tro på Ham (Se fx Luk. 17, 10-19; Joh. 6, 66-69; Joh. 16, 29-32).

Med Jesus som vores forbillede kan vi lære at leve i spændingen mellem at være tydelige i vores vision og give folk frihed til selv at vælge deres eget tempo og engagement. Man behøver ikke at tilslutte sig alt og involvere sig med det samme for at være en del af fællesskabet. Som fællesskab skal vi inkludere, inspirere og involvere, men samtidig skabe et miljø, hvor det er tilladt at ‘se på’ og tage trosskridt i det tempo, man kan. Hvis der for eksempel er én i gruppen, der er usikker på bøn, skal I ikke stoppe med at bede, når I mødes, men udvise forståelse og fortælle, at man kan bede en stille bøn i tankerne eller lytte i stilhed i stedet.

Denne balance mellem tydelig ledelse og inklusion bliver hjulpet godt på vej, når du som leder sørger for at:
… forklare, hvad der skal ske før hvert punkt på aftenen, og hvorfor vi gør det.
… gøre det klart, at folk er frie til at deltage på den måde, de har det godt med det.
… bagefter følge op én til én med dem, for hvem netværksgruppe og kirke er nyt.

Ledelse er…

I Aarhus Vineyard forholder vi os til følgende nøglepunkter, når det gælder lederskab:

At tjene

Ledelse handler først og fremmest om at tjene hinanden. Jesus sagde, at den største i Hans rige er den, der er tjener for alle. Paulus taler om, at Kristi tjenere må være ydmyge, se op til hinanden og give andre mere ære end sig selv.

Afhængighed af Gud

Fundamentet for at lede er at erkende vores afhængighed af Gud. Vi tjener ikke Gud for at gøre os fortjent til Hans accept eller kærlighed. Vi må tjene, fordi Guds hjerte har rørt os. Skal vi lede andre mennesker nærmere Gud, kan det kun lade sig gøre gennem et tæt samarbejde med Guds Ånd. Når vi ved, at det er Gud, der giver væksten, kan vi være åbne og gennemsigtige omkring vores svagheder og utilstrækkeligheder.

Indflydelse

Ledelse er indflydelse. At vælge at være leder handler om at være et bevidst forbillede. Når vi leder, betyder det derfor, at vi forsøger at efterfølge Jesus som vores herre i handling og livsstil. Det er altså først og fremmest vores karakter, vi leder med og dernæst vores evner.

Næste-
kærlighed

Det at tjene handler om at vise kærlighed og omsorg for hinanden, både praktisk, menneskeligt og åndeligt. Vi hjælper fx hinanden med at flytte, vi forsøger at opmuntre hinanden, og vi peger mod Guds sandhed gennem oplæg og samtaler i netværksgruppen. Jesus siger, at måden, vi tjener Ham på, er ved at tjene hinanden og de oversete i samfundet.

At tage ansvar

Ledelse er at tage ansvar for at forvalte de gaver, vi har fået af Gud. Det indebærer vores drømme, tanker og evner, og derfor må vi bede Ham om visdom til at bruge alle aspekter af vores liv. Ledere er mennesker, der er på vej som alle andre. Forskellen er, at ledere ønsker at fokusere på at ligne Jesus og gå foran på den rejse.

En livsstil

Ledelse er en livsstil. Når vi leder i Aarhus Vineyard, betyder det, at vi ser det bedste i hinanden. Det handler også om at tage ansvar for, hvordan vi påvirker hinanden og os selv med måden, vi agerer, føler og tænker på. En god leder forsøger eksempelvis at være opmuntrende og reflektere Guds nåde, både over for sig selv og andre mennesker.

At have en vision

En leder må have en vision for at skabe retning og passion i tjenesten. Typisk er det Gud, der arbejder i os, når vi får et brændende ønske om at gøre noget anderledes. Vision eller fremtidsdrømme for gruppen smitter, giver energi, dynamik, fokus og følelse af ejerskab i gruppen. En leder må blive ved med at gentage sin vision og gå foran skridt for skridt.

At spotte ledere

En leder spotter nye ledere. Vi har som kirke en vision om, at flere mennesker skal lære Jesus at kende, og det betyder, at vi må spotte og udruste nye ledere. En leder involverer folk i både de praktiske og åndelige aspekter i gruppen og opmuntrer og udfordrer andre til at træde ind i tjeneste.

Åndelig og personlig ledelse

Når du har sagt ja til at være netværksleder i Aarhus Vineyard, har du også sagt ja til at blive et forbillede. Det betyder ikke, at du skal være perfekt, men at du er villig til at lade dig lede af Gud, så han kan få lov til at arbejde i og igennem dig.

Det betyder:
– At du er i en proces nærmere Gud og hans vilje med dig og opmuntrer netværksgruppen til at have samme fokus.
– At du beder for de enkelte i gruppen og støtter dem i deres åndelige liv.
– At du forsøger at sprede Guds lys til dem, du er sat iblandt, og at du inspirerer gruppen til at gøre det samme.
– At du lytter
– At du er nærværende og opmærksom på at anerkende og opmuntre
– At du sætter rammer for gruppen og følger op på aftaler
– At du giver dig selv til kende og tør være ærlig omkring dit eget liv

Praktisk ledelse

Udover de personlige og åndelige forventninger, er der også en mere lavpraktisk del som udgør et godt lederskab:
– Du er en aktiv del af kirken og ønsker at arbejde for at fremme Vineyards værdier.
– Du kommer trofast til gudstjeneste og opmuntrer gruppen til at gøre det samme.
– Du møder op til netværkslederforum og Fællesledersamling (forventet fremmøde).
– Du deltager i ERFA med din ERFA-gruppe to gange pr. semester (forventet fremmøde).
– Du tjekker jævnligt din email, og svarer tilbage på det der kræver svar!!! :-)

Go top