Vision + Historie

Hvorfor og hvordan er vi netværksgrupper?

inkluderet, inspireret, involveret

Aarhus Vineyards overordnede vision er at være en kirke, hvor alle kan blive inkluderet, inspireret og involveret. I netværksgrupperne inkluderer vi hinanden ved at drage omsorg for hinanden både åndeligt og menneskeligt. Vi støtter og opmuntrer også hinanden til at have en inkluderende livsstil i forhold til de mennesker, vi møder i vores hverdag. I netværksgrupperne bliver vi inspirerede ved at læse i Bibelen og dele tanker om troen, og vi bliver involverede ved at gøre brug af vores evner og åndelige gaver og sammen tjene kirken.

NETVÆRKSGRUPPER ER KIRKE I HVERDAGEN

Netværksgrupper er en grundsten i vores selvforståelse – vi er ikke en kirke med netværksgrupper, men en kirke bestående af netværksgrupper. Det vil sige, at netværksgrupper ikke blot er ment som en ekstra aktivitet i løbet af ugen, men i Aarhus Vineyard ser vi netværksgrupperne som en grundlæggende del af det at være og bygge kirke. Det er baggrunden for, at vi ved gudstjenesterne som et fast punkt inviterer til netværksgruppe, og at netværksgrupperne også inviteres til at deltage og tjene ved gudstjenesterne. Vi stræber mod at netværksgrupperne må afspejle og udleve det, der foregår i kirken om søndagen.

Gudstjeneste kan kaldes vertikal tilbedelse – en ‘op’-relation mellem os og Gud, hvor vi har mulighed for at søge Gud og lytte til Gud for vores eget liv. Netværksgrupperne kan ligeledes kaldes horisontal tilbedelse – en ‘os-imellem’-relation. Her tjener vi hinanden og lytter til, hvordan Gud taler til os i fællesskabet med andre troende.

Netværksgrupperne er altid åbne

I Aarhus Vineyard har vi et stort ønske om, at alle må føle sig velkommen, inkluderet og set – præcis som vi er det hos Gud. Derfor er det meget vigtigt for os, at der altid er plads til flere i vores fællesskab, og at vi skaber pladsen til at nye kan blive inkluderet. Vi har derfor en vision om, aldrig at lukke os om os selv, men tværtimod altid være opsøgende og inviterende, så nye kan blive inkluderet. Vores netværksgrupper lukker sig derfor heller ikke om sig selv, men vil i stedet sørge for, at finde gode løsninger, hvis en gruppe vokser og fx får brug for at blive delt eller at nogen planter ud fra gruppen, så der igen bliver plads i sofaen til nye. Er jeres netværksgruppe ved at blive stor, så husk at snak med NVGteamet, så der bliver fundet gode løsninger for alle.

Netværksgrupperne tjener Aarhus

Aarhus Vineyard har som drøm for Aarhus! Og det er en drøm, som bl.a. får ben at gå på, gennem vores netværksgrupper! Som mindre fællesskaber er vi med til at understøtte kirkens vision om at tjene vores by og de mennesker, vi møder på vores vej og når vi inviterer andre ind i fællesskabet.

Vi opfylder en stor del af denne drøm blot ved at mødes uge efter uge, og ved at insistere på, at vores grupper altid er åbne for nye. Herudover ligger der også et stort potentiale i det vi som lille gruppe kan opnå sammen, når vi vender blikket udad, og fx involverer os i at tjene Aarhus på en praktisk måde.

Læs mere om vores sociale område ‘Tjen Aarhus’, og om hvordan netværksgrupperne kan tjene vores by her:

Hvordan ser en netværksgruppe ud?

Aarhus Vineyards netværksgrupper er meget forskellige. Vi har både det vi kalder “klassiske” grupper og grupper med et specifikt tema.

Fælles for alle vores grupper er, at de indeholder de samme 4 “grundelementer”, der sætter rammerne for fællesskab, tilbedelse, refleksion (oplæg) og bøn.

Herunder følger en kort beskrivelse af grundelementerne og tankerne bag.

Fællesskab

Når vi mødes er fællesskabet i højsædet. Vi ønsker at skabe en kultur hvor alle, nye som gamle, føler sig inkluderet lige fra det øjeblik man træder ind ad døren, til man siger tak for i aften.

Vi prøver derfor at være opmærksomme på, at stemningen bliver hyggelig og inkluderende, at vi altid præsenterer os selv og hinanden – især når der er nye – og forsøger at holde os fra en masse intern snak, der kan ekskluderende.

Tilbedelse

Tilbedelse er det at skabe et rum, hvor vi kan møde Gud. I netværksgruppen tilbeder vi sammen og retter vores opmærksomhed mod Gud i begyndelsen af aftenen.
Formen er i udgangspunktet fri, men som oftest får tilbedelsen udtryk gennem en lovsangssession på to-tre sange. Nogle grupper har en lovsangsleder, der kan akkompagnere på guitar eller klaver, mens andre benytter sig af Youtube eller Spotify-lovsang med tekster på en skærm. Det afgørende er, at der er plads til tilbedelse og bøn i et mindre forum, hvor vi kan lytte til, hvad Gud har at sige til os.

Oplæg

Find inspiration til oplæg her:

Forbøn

Bøn for hinanden prioriteres i netværksgrupperne hver gang, fordi vi tror at Gud lytter og svarer os, når vi bærer bekymringer, mennesker vi kender og hinanden frem for Ham. Derudover har vi mulighed for at vise hinanden omsorg og omtanke på en konkret måde gennem forbønnen.
Forbøn i mindre grupper giver mulighed for at dele mere personlige forbønsemner og at bede for den enkelte i længere tid. Derudover er der selvfølgelig også plads til at bede for andre i netværksgruppen, som ikke er til stede den aften; bede for og velsigne kirken, venner, vores familier, vores by og kvarter.
Vi beder for hinanden som det sidste punkt på aftenen, hvor gruppen deles op i mindre bedegrupper på 3-4 personer. Det kan blive for intimt at bede parvis, hvis man ikke kender hinanden så godt eller er to af hvert køn. Hvis man er få en aften, kan man alternativt lave en fælles delerunde og lade alle bede for personen, der sidder til venstre eller lignende.
Når gruppen deles op, så sørg gerne for, at der er en person i hver bedegruppe, som har fingerspidsfornemmelse for sociale dynamikker og erfaring med at bede for andre. Spørg ind til, om nye i gruppen ønsker at modtage forbøn og/eller bede højt.

Hvad er vineyard?

Som netværksleder er nyttigt vide lidt om baggrunden for Vineyard-bevægelsen. Aarhus Vineyard er del af en større bevægelse af Vineyard-kirker, som alle har et lokalt præg men samtidig deler teologi og praksis på en række væsentlige områder. Her kan du læse om nogle af de værdier som samler Vineyard-bevægelsen verden over.

Vineyard er en evangelisk, karismatisk kirke. Fra den evangeliske tradition tilslutter vi os fokus på efterfølgelse af Jesus og vægtning af Bibelens ord. Fra den karismatiske tradition har vi fokus på at have forventning til Helligåndens kraft.

Vineyard-DNA

Vineyard-kirker verden over forholder sig den lokale kontekst, og kan derfor se meget forskellige ud. Men uanset forskellige udtryksformer bærer vi på det samme DNA. Vineyards DNA kommer til udtryk gennem en række værdier, som kan sammenfattes i en figur vi kalder Vineyard-manden.

Vineyard-manden er en simpel påmindelse om vores historie og værdier, og de ting, der leder os videre som kirke.

Go top