Drømmen om Aarhus Vineyard

21. september 2016

Info- og visionsaften d. 22. oktober i Aarhus C!

Du er hermed inviteret til den første info- og visionsaften om Aarhus Vineyard! TILMELDING PÅ MAIL HER
Aarhus Vineyard er en ny kirke, som bliver plantet forår ’17. Vi vil meget gerne fortælle om alle de drømme og visioner vi har for kirken, og inviterer derfor alle interesserede til at komme og høre mere – helt uforpligtende. Her vil du kunne møde og stille spørgsmål til præsterne Anne & Simon samt andre fra teamet, som flytter til Aarhus i løbet af efteråret/vinteren, for at være med til at plante kirken.
Vi mødes et sted i Aarhus C til (gratis) pizza og hygge – adresse følger snarest. Tilmelding senest 18. oktober til anne@vineyard.dk, så vi har pizza nok til alle.

1800 Velkomst
1820 Pizza (gratis)
1900 Anne & Simon fortæller om drømmen for Aarhus Vineyard, visionen, planerne mv.
2000 Spørgsmål og dialog
2100 kaffe og hygge

HUSK tilmelding på mail, så vi har pizza nok!!
Inviter meget gerne venner med, som savner en kirke at være med i (og tilmeld dem:-)
Babyer må gerne medbringes.

###################### ENGLISH ####################
You are hereby invited to the very first gathering of Aarhus Vineyard!
Aarhus Vineyard is a new church that starts out in spring ’17. This evening you will meet the pastors Anne & Simon and others from the team of people who are moving to Aarhus during autumn/winter to help to plant the church.
We meet somewhere in Aarhus C (to be announced) and eat pizza together.
PLEASE REGISTER AND TELL US, IF YOU ARE IN NEED OF TRANSLATION anne@vineyard.dk

1800 Welcome
1820 Pizza (free)
1900 Anne & Simon share about the dream of Aarhus Vineyard, the plan and beginning etc
2000 Questions and dialogue
2100 coffee and socialize

You can bring along infants

Leave a reply

Go top